سازمان ملل هشدار داد:

یک میلیون نفر در معرض گرسنگی

یک میلیون نفر در معرض گرسنگی به گزارش مبل زیبا، آژانس های سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر) اخطار دادند که نزدیک به یک میلیون نفر در افغانستان، اتیوپی، سودان جنوبی، سومالی و یمن سال جاری در غیاب کمک ها با گرسنگی مواجه خواهند شد.


به گزارش مبل زیبا به نقل از ایسنا، درگیری ها و شرایط آب وهوایی شدید، محرک های اصلی گرسنگی حاد هستند که سال جاری به سبب بی ثباتی اقتصادی در رابطه با اثرات موج دار ه