مدیركل امور مستمری های تامین اجتماعی مطرح كرد؛

پاسخ به سئوالات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

پاسخ به سئوالات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مبل زیبا: مدیركل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی در ارتباط زنده اینستاگرامی وزارت رفاه به سوالات مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی درباره اجرای متناسب سازی حقوق ها پاسخ داد.


به گزارش مبل زیبا به نقل از مهر، ناهید حیدری با اعلان اینکه برنامه متناسب سازی مستمری ها که شامل همه گروه های مستمری بگیران شامل بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان است مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد، اظهار داشت: سناریوهای مختلفی با حضور و مشارکت نمایندگان بازنشستگان در کانون ها طی ۳۷ جلسه کاری و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت سناریوی نهایی مصوب و از ماه گذشته به اجرا در آمد. وی ادامه داد: دوشاخص بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بسیار حائز اهمیت بودند که عوامل تعیین کننده در فرمول محاسبه ما لحاظ شدند. مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه کوشیدیم برمبنای عدالت بیمه ای حرکت نماییم و هر بیمه شده متناسب با آورده خودش از این مزیت بهره مند شود، اظهار نمود: طبیعی است که در خروجی مبلغ متناسب سازی، هرکه سابقه بیشتر یا مبلغ بیمه پردازی اش بیشتر بوده سهم بیشتری از این مبلغ دریافت کرده است. حیدری افزود: متناسب سازی برمبنای جداول پایه پرداخت حق بیمه انجام شده و کف پرداختی ما ۱۵۰ هزار تومان بوده است. وی با اعلان اینکه در کنار بحث متناسب سازی افزایش کمک معیشت و کمک هزینه مسکن برای بار دوم امسال افزایش یافت اظهار داشت: این مبلغ ۱۹۰ هزار تومان بود که به همه بازنشستگان پرداخت گردید. مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسات کارشناسی قرار شد مستمری بگیران حداقلی بگیر با ۳۰ سال سنوات از این پس کمتر از دومیلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقلی بگیران با ۳۵ سال سابقه زیر ۳ میلیون تومان دریافتی نداشته باشند اظهار داشت: بدین سبب آنها که میزان مستمری شان تا آخر سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده پس از متناسب سازی زیر مبالغ گفته شده دریافت نخواهند کرد. حیدری در ادامه به سوالات مردم پاسخ داد. - حداقلی بگیر هستیم، چرا دریافتی ما زیر ۲ میلیون تومان است؟ پرداختی ها برمبنای قوانین و بضاعت ما صورت گرفته است. آنها که زیر ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و حداقلی بگیر هستند، اساسا مبالغ دریافتی شان کمتر خواهد بود. بعنوان مثال آنها که ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند حقوقشان به دومیلیون و ۴۱۶ هزار تومان و آنها که ۲۵ سال سابقه دارند حقوقشان به دو میلیون و ۴۸۸ هزار تومان رسیده است. - آیا برای ماه های آتی مبلغ متناسب سازی را مانند مردادماه، در چارچوب دو فیش دریافت می کنیم؟ خیر، از شهریور ماه در چارچوب یک فیش حقوقی پرداخت می شود و حقوق اصلی و مبلغ متناسب سازی هردو در یک فیش ارائه می شود. - آیا مبلغ متناسب سازی مبنای محاسبه ماده ۹۶ قرار می گیرد یا خیر؟ باید صبر نماییم تا جلسات کارشناسی و کمیته های تخصصی ماده ۹۶ در سال ۱۴۰۰ تشکیل گردد. رویکرد مثبت است و در زمان خودش اعلام نظر خواهد شد. - چرا این مبلغ از شروع سال پرداخت نشد؟ متناسب سازی برمبنای بند ب ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه کلید خورد. در این ماده توضیح داده شده که سازمان تامین اجتماعی موظف است متناسب سازی را در طول اجرای برنامه پنج ساله ششم توسعه اجرا نماید که با مهیا شدن زیرساخت ها با قید فوریت عملیاتی شد. - آیا مبالغ متناسب سازی برای آنها که مستمری شان در سال ۹۹ برقرار شده نیز تعلق می گیرد؟ این مساله با رویکرد مثبت در دست بررسی می باشد و در ایام آتی نتایج را اعلام می نماییم. تلاش می نماییم برای کسانی که در طول برنامه ششم توسعه به خیل بازنشستگان می پیوندند نیز بتوانیم قدمی برداریم. - آیا افزایش ها برای ازکارافتادگان کلی هم لحاظ شده است؟ مبلغ متناسب سازی به تمام گروه های مستمری بگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و مستمری بگیران تعلق گرفته؛ منتها برمبنای میزان سابقه پرداختی و آورده ای که داشته اند محاسبه شده است. - آیا متناسب سازی حقوق بازنشستگان شامل همکاران بازنشسته خود سازمان هم می شود؟ بله، در ماده قانونی برنامه ششم توسعه به صراحت عنوان شده است کلیه بازنشستگان مشمول هستند بدین سبب شامل حال این گروه هم می شود. جلسات تخصصی در حال برگزاری است و با دستور مدیرعامل که جلسات با قید فوریت به نتیجه برسد امیدواریم در ایام آتی به جمع بندی برسیم و برای شما هم محاسبه شود. - بابت حق مسکن چقدر به حقوق اضافه شده است؟ مزایای کمک هزینه معیشت توامان ۱۹۰ هزار تومان بود. مبلغ ۱۲۰ هزار تومان کمک معیشت و ۷۰ هزار تومان مبلغ حق مسکن که از اول مرداد ترمیم و اعمال شد. -آیا سنوات مشاغل سخت و زیان آور را در متناسب سازی محاسبه کرده اید؟ تمام محاسبات ما برمبنای دو آیتم بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی بوده است و برای آنها که در چارچوب مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند متناسب سازی مشاغل سخت و زیان آور محاسبه و سوابق آنها در فرمول های محاسبات کامل درج شده است. صورت های مختلفی از بازنشستگی سخت و زیان آور داریم، همچون قانون استفساریه که هرکس به نسبت سنوات سخت و زیان آوری می تواند از مزایای قانون سخت و زیان آوری بهره بگیرد. چه بسا تعداد زیادی افراد بازنشسته سخت و زیان آور داریم که با ۲۷ یا ۲۸ سال سابقه بازنشسته شده اند و سنوات مازادشان برمبنای سخت و زیان آوری محاسبه شده است. اساسا آن سنوات کامل هم در جدول ضریب ترمیم و هم در جدول ضریب پایه سنواتی قرار گرفته و کلیه مزایای مترتب در بخشنامه متناسب سازی به اینها هم پرداخت شده است. -چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند صندوق بازنشستگی کشوری انجام نشده است؟ برنامه ای که در این مرحله و در مرداد اجرا شد متناسب سازی حقوق بوده و با فرمول های خاص انجام شده که با صندوق کشوری متفاوت می باشد. عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری شاید مشابه ما باشد، اما به لحاظ طیف جامعه هدف و فاکتورهای پرداخت حق بیمه متفاوت می باشد. بازنشستگان کشوری عموما ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، اما در تامین اجتماعی با طیف بیشماری از افراد که از صفر تا ۳۵ سال و بیشتر سابقه بیمه پردازی دارند مواجه ایم. بعنوان مثال فردی که در اثر حادثه ناشی از کار حتی در روز اول جان خودرا از دست بدهد خانواده اش تحت پوشش قرار می گیرند و از مستمری فوت بهره مند می شوند. ما به لحاظ فرمول ها با صندوق کشوری متفاوت هستیم. علاوه براین مابه التفاوت افزایش سنواتی مستمری ها را از اول سال محاسبه کردیم و متناسب سازی متفاوت از افزایش سنواتی بود و از اول مرداد ماه اجرا شد. -حداقل مبلغ متناسب سازی چقدر بود؟ حداقل مبلغ شامل افرادی است که ۱۰ و یا زیر ۱۰ سال سابقه دارند و برمبنای قانون تعیین تکلیف سوابق، زیر ۱۰ سال سابقه داشتند که آنها برمبنای یک سوم مستمری دریافتی از مزایای متناسب سازی بهره مند می شوند. -چرا مبلغ ها متفاوت است؟ طبیعی است که سرانه واحدی بین همه تقسیم نشده و مبالغ با توجه به این که زمان برقراری مستمری کی بوده و چه مدت سابقه پرداخت حق بیمه داشته اند و با چه مبلغی بیمه پرداز بوده اند متفاوت می باشد و پس قابل قیاس نیست. آنها که زمان برقراری مستمری شان در سال های دورتر بوده حقوقشان افت بیشتری پیدا کرده و در فرمول ها از مبلغ بیشتری بابت متناسب سازی بهره مند شده اند. هر فردی مبلغ افزایشی را برمبنای محتویات بیمه ای و حساب های انفرادی خودش بررسی و مشاهده کند. اگر فردی تصور کرد مبلغ متناسب سازی با فرمول ها همخوان نیست همکاران ما در ۱۴۲۰ آماده پاسخگویی به ابهامات هستند.


منبع:

1399/06/02
20:23:09
5.0 / 5
2022
تگهای خبر: بازنشسته , بیمه , تخصص , توسعه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲
مبل زیبا
mobleziba.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مبل زیبا محفوظ است

مبل زیبا

مبلمان و دکوراسیون داخلی