رئیس انجمن واردكنندگان تجهیزات پزشكی:

گرانی ۱۱۰۰ تومانی دلار سودی برایمان نگذاشت

گرانی ۱۱۰۰ تومانی دلار سودی برایمان نگذاشت مبل زیبا: رئیس انجمن واردكنندگان تجهیزات بیهوشی و تنفسی با اشاره به اینكه حوزه تجهیزات پزشكی در سال ۱۳۹۶ وحشتناك ترین سال اقتصادی خویش را پشت سر گذاشت، اظهار داشت: تنها ۲۰ درصد مطالبات شركت های تجهیزات پزشكی در سال قبل به صورت نقدی پرداخت گردید و ۸۰ درصد آن به صورت اوراق بهادار مدنظر قرار گرفت.میلاد بختیاری در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با مسائل مختلفی همچون سرنوشت پرداخت مطالبات مربوط به حوزه تجهیزات پزشكی در سال گذشته، پیش بینی شرایط صنف این صنف در سال ۱۳۹۷، میزان مطالبات مربوط به شركت های تجهیزات پزشكی و تسویه حساب با استفاده از اوراق بهادار، عدم افزایش قیمت تجهیزات پزشكی در سال قبل و تولید وضعیت نامناسب برای واردكنندگان و تولیدكنندگان این حوزه به علت افزایش نرخ ارز و سرانجام قیمت گذاری تجهیزات پزشكی صحبت كرد كه در ادامه آورده شده است.

پرداخت مطالبات مربوط به حوزه تجهیزات پزشكی در سال قبل با چه سرنوشتی روبرو شد؟

از زمان آغاز طرح تحول سلامت با عنایت به اینكه شركت های تجهیزات پزشكی همواره در دریافت مطالباتشان با مشكل مواجه بودند، قرار بر این بود كه كالاها قیمت گذاری شده و مطالبات حداكثر ۳۰ تا ۴۵ روزه پرداخت شود. ازاین رو شركت ها به حرف وزارت بهداشت گوش فرا داده و زیر بار قیمت گذاری رفتند. اما متاسفانه پرداخت مطالبات به صورت ۴۵ روزه محقق نشد و تاخیر در پرداخت ها از گذشته هم بیشتر شد و به حدود ۲۰ ماه رسید. این مورد شركت ها را با مشكل تولید كرد و به تازگی هم مقوله اوراق بهادار در دستور كار قرار گرفته و شركتی كه ۲۰ ماه است مطالبات خویش را دریافت نكرده است باید با دریافت اوراق بهادار حساب هایش را تسویه كند.

این اوراق بهادار در بازار فرابورس تنزیل دارد و یك بنگاه اقتصادی كه كالای خویش را با یك سود قیمت گذاری شده به فروش رسانده و با تاخیری حدود ۱۸ ماه روبرو شده است، باید تن به اوراق بدهد، هر چند كه بخشی از مطالباتش را هم به صورت نقدی دریافت می كند. اگر هم شركت ها تصمیم بگیرند كه اوراق بهادار دریافت نكنند باید حدود سه سال صبر كنند تا بعد از آن وجه خویش را با نرخ روز دریافت كنند و باید بدانیم كه یك بنگاه اقتصادی نمی تواند چنین زمانی را به تحمل كند.

موضوع تنزیل اوراق بهادار با مقوله قیمت گذاری منافات دارد و باید بدانیم كه بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجهیزات پزشكی در حال ضرر كردن هستند و اگر هم فعالیت خویش را ادامه می دهند، به علت این است كه شغل آن ها همین است و نمی توانند هر روز یك شغل را انتخاب كنندف ازاین رو اگر در این حوزه مشغول به ادامه فعالیت هستند، به معنای سود ده بودن آن نیست.

مشكل اصلی شركت های فعال در حوزه تجهیزات پزشكی دریافت مطالبات است و علاوه بر سابقه چندین ساله در این حوزه نمی توانند نسبت به شغل كاركنان خود بی تفاوت باشند و به راحتی فعالیت خویش را كنار بگذارند، ازاین رو یكی از دیگر دلایل باقی ماندن شركت های مربوطه در حوزه تجهیزات پزشكی توجه به اشتغال كاركنان بعنوان یك مسئولیت اجتماعی است كه بر عهده آن ها قرار دارد.

وضعیت صنف فعال در حوزه تجهیزات پزشكی در سال ۱۳۹۶ چگونه بود؟

سال ۱۳۹۶ وحشتناك ترین سال اقتصادی در حوزه تجهیزات پزشكی بود و شرایط اسفناكی را در این حوزه تجربه كردیم چون كه شركت ها به شدت پیگیر مطالبات بودند و در نهایت تنها بخشی از مطالبات پرداخت گردید كه ۸۰ درصد آن اوراق بهادار و ۲۰ درصد آن به صورت پرداخت نقدی مدنظر قرار گرفت و عملا در سال ۹۶ سودی برای صنف تجهیزات پزشكی در كار نبود و بعضی از بنگاه های اقتصادی در این حوزه هم ورشكست شدند.

- شرایط را در سال ۱۳۹۷ چگونه پیش بینی می كنید؟

با توجه به اینكه تعهدات و مطالبات به نحو مطلوبی در سال قبل پرداخت نشده است، این شرایط به سال ۱۳۹۷ منتقل می گردد و ما همچنان با چنین شرایطی روبرو خواهیم بود. مطمئنا اگر شرایط از این بدتر نشود، امید به بهتر شدن شرایط پرداخت به ۱۳۹۷ نداریم چون كه تسویه كامل در سال قبل صورت نگرفته و مشكلات به سال جاری انتقال یافته است و حداقل امیدواری ما در سال پیش رو این است كه وضعیت مان از شرایط فعلی بدتر نشود.

- موافق عرضه اوراق بهادار جهت تسویه حساب در صنف تجهیزات پزشكی هستید؟

ما هم اكنون چاره ای جز دریافت اوراق بهادار نداریم و به نحوی قصد داریم كه مطالبه خویش را دریافت نماییم. بارها تاكید كرده ایم كه اصل پول مان را دریافت نماییم و اگر سود خویش را بعنوان تنزیل اختصاص دهیم، حداقل اصل پول در گردش خویش را بازگردانده ایم و این گونه حداقل ضرر نكرده ایم و از سود خود در این حوزه چشم پوشانده ایم تا از این بیشتر متضرر نشویم. این درحالی است كه طی دو سال قبل بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجهیزات پزشكی به تنهایی فعالیت نموده اند و هیچ گونه سودی نداشته اند.

- آیا مشخص است كه چه میزان از مطالبات مربوط به حوزه تجهیزات پزشكی پرداخت شده است؟

نه مشخص نمی باشد. اواخر اسفندماه بود كه مطالبات در این حوزه پرداخت گردید و تعجب برانگیز است كه به چه علت در دقیقه ۹۰ این اقدام صورت گرفت. اگر شركت های تجهیزات پزشكی واردكننده را در نظر بگیریم كه مطالبات آن ها در اواخر اسفندماه پرداخت شده است، با عنایت به تعطیلات دو هفته ای نوروز نمی توانستند بدهی خارجی خویش را تا آخر تعطیلات پرداخت كنند و به هیچ وجه نمی توان توجیه خوبی برای چنین مبحث پیدا كرد. علاوه بر این بخشی از مطالبات به دارو اختصاص یافته و بخشی هم به صورت اوراق بهادار پرداخت شده است و طی یك ماه پایانی سال اعداد و ارقام مختلفی جابه جا شده و نمی توان رقم دقیقی از مطالبات مربوط به حوزه تجهیزات پزشكی را اعلام نمود و در این رابطه باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی پاسخگو باشد.

- در سال قبل قیمت تجهیزات پزشكی با افزایشی روبرو نشد كه همین مبحث با انتقاد واردكنندگان و تولیدكنندگان این حوزه همراه شد.

وزارت بهداشت با در نظر گرفتن فرمول خاصی در ارتباط با قیمت گذاری كالاهای عمومی و تخصصی تصمیم گیری كرد و در حالیكه یك سال از این زمان می گذرد، هیچ گونه بازنگری در این رابطه صورت نگرفته و قیمت هایی كه در سایت اعلام شده است به روزرسانی نشده اند.

مگر می گردد یك سال با افزایش قیمت ارز روبرو باشید اما قیمت تجهیزات پزشكی افزایشی نداشته باشند؟ در حالیكه در فرمول مربوطه نرخ روز قیمت ارز لحاظ شده است اما مشخص نمی باشد به چه دلیلی شاهد عدم به روز رسانی و تغییر در مورد قیمت تجهیزات پزشكی هستیم؟ زمانی كه قیمت گذاری توسط وزارت بهداشت صورت گرفته و شركت های تجهیزات پزشكی هم زیر بار این قیمت گذاری رفته اند، باید به روزرسانی قیمت ها در دستور كار قرار گیرد.

اخیرا سازمان غذا و دارو از شركت های تجهیزات پزشكی درخواست كرده است تا آن هایی كه خواهان افزایش قیمت هستند، این مسئله را با نامه نگاری اعلام كنند! این اتفاق قابل تامل و غیرمنطقی است، چون كه با عنایت به فرمول خاصی در ارتباط با قیمت گذاری كالاهای عمومی و تخصصی در حوزه تجهیزات پزشكی در نظر گرفته شده است مگر می گردد در حالیكه قیمت ارز افزایش یافته شركتی خواهان افزایش قیمت تجهیزات پزشكی نباشد؟ نرخ ارز بالا رفته و باید طبق فرمول مربوطه كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب شده است، قیمت تجهیزات مشخص و در سایت اعلام شود ازاین رو درخواست سازمان غذا و دارو در این رابطه كاملا غیرمنطقی است.

با توجه به اینكه قیمت تجهیزات پزشكی در یك سال اخیر بدون تغییر باقی مانده است شركت های فعال در این حوزه با مشكلات مختلفی رو به رو شده اند و با عنایت به عرضه اوراق بهادار كه باعث نرخ تنزیل شده، افزایش قیمت ارز و عدم افزایش قیمت ها در سایت تجهیزات پزشكی فشار قابل تاملی به فعالان این حوزه وارد شده است.

اگر نرخ ارز در ابتدا و انتهای سال ۹۶ در نظر گرفته شود كه كار خویش را با دلار حدود ۳۷۰۰ تومانی آغاز كردیم و فعالیت خویش را با دلار ۴۸۰۰ تومانی به آخر رساندیم، اختلافی ۳۰ تا ۳۵ درصدی را در نرخ ارز شاهد خواهیم بود و این اتفاق در حالی رخ داده كه قیمت تجهیزات پزشكی هیچ گونه رشدی طی سال قبل نداشته است، فشاری كه صرفا به تولیدكنندگان و واردكنندگان تحمیل شده است.
زمانی كه یك طرح اجرایی می گردد باید ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شده تا هیچ یك از طرفین متضرر نشوند و مردم و بنگاه های اقتصادی در كنار یكدیگر در نظر گرفته شوند چراكه تفاوتی بین آن ها وجود ندارد. باید به گونه ای عمل نماییم كه اصول و ضوابط رعایت شده تا در فرآیند مورد نظر كسی ضرر نكند. طرح سلامت را نمی توان از جیب شركت های تجهیزات پزشكی چرخاند و چنین چرخه ای دارای اشكال است. تولیدكنندگان و واردكنندگان با افزایش نرخ ارز متضرر شده و این ضرر برای واردكنندگان كه به صورت مستقیم با نرخ ارز روبرو هستند بیشتر است.
- چنین فرآیندی كه منجر به ضرر و زیان تولیدكنندگان و واردكنندگان در حوزه تجهیزات پزشكی شده، آیا بر كیفیت عملكرد و خدمات عرضه شده اثرگذار نیست؟
نه، این مساله در كیفیت اثرگذار نبوده و تنها در بخش كمیت اثر خویش را نشان خواهد داد. برخی واردكنندگان دیگر نمی توانند كالا وارد كنند و با عنایت به اینكه مطالبات شركت پرداخت نشده، این بنگاه های اقتصادی توان دریافت وام بیشتر را ندارند و نمی توانند كالاهای مربوطه را وارد كنند. عملا شركت های فعال در حوزه تجهیزات پزشكی با چنین شرایطی به بن بست خواهند رسید و دست خویش را به نشانه تسلیم بالا می برند و اعلام می كنند كه دیگر منابعی برای واردات ندارند و در این بین شاهد كمبود برخی تجهیزات پزشكی خواهیم بود، ازاین رو عدم پرداخت مطالبات حوزه تجهیزات پزشكی را در بن بست قرار خواهد داد.
- هم اكنون فرآیند قیمت گذاری تجهیزات پزشكی به چه صورتی انجام می شود؟
در حال حاضر سازمان غذا و دارو قیمت گذاری را انجام می دهد و قیمت های مربوطه در سایت اداره كل تجهیزات پزشكی اعلام می گردد. به تازگی ستاد تنظیم بازار درخواست توقف قیمت گذاری تجهیزات پزشكی را عرضه و اعلام نموده تنها كالاهایی كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صلاح می داند قیمت گذاری شود را مشخص كرده تا ستاد تنظیم بازار با تغییر در رتبه كالا، آن را به وزارت بهداشت جهت قیمت گذاری واگذار كند.
- سرانجام قیمت گذاری تجهیزات پزشكی به كجا رسید؟
قیمت گذاری نیازمند كارگروه تخصصی است. كالاهای تجهیزات پزشكی در گروه دوم كالایی قرار دارند و این گروه مشمول رصد و پایش قیمت می شوند، ازاین رو بنگاه های اقتصادی می توانند بر مبنای ضوابط سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان قیمت گذای را انجام داده و سازمان حمایت این مورد را رصد و پایش كند. علاوه بر این اداره كل تجهیزات پزشكی هم می تواند در فرآیند صورت گرفته نظارت كرده تا در صورت تخطی با بنگاه اقتصادی مربوطه برخورد شود.
باید بدانیم كه تجهیزات پزشكی هر روز با تغییر و تحول مواجه شده و نیازمند به روزرسانی هستند. اگر قصد قیمت گذاری داریم باید خیلی در این مقوله به جزئیات توجه نماییم و اگر این مسئله را به بنگاه اقتصادی واگذار نماییم مطمئنا به بهترین شكل صورت می گیرد. باید تا حدی به بنگاه های اقتصادی خود اعتماد نماییم. همانطور كه پزشكان در قبال بیماران دارای مسئولیت اجتماعی هستند، شركت های تجهیزات پزشكی هم چنین نگاهی دارند. باید امروزه در بحث قیمت گذاری تجهیزات پزشكی به بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه اعتماد و بخشی از كار را به آن ها واگذار كرد تا بتوانند به بلوغ اقتصادی برسند. تا چه زمانی قصد داریم كه واحدهای صنفی را كنترل نماییم و به چنین روندی ادامه دهیم؟
باید رصد، پایش و نظارت توسط نهادهای مربوطه صورت گیرد اما اجازه بلوغ اقتصادی هم به بنگاه های اقتصادی فعال در حوزه تجهیزات پزشكی داده شود و اگر دیدیم كه مسیر درستی را طی می كنند بهتر است آن را ادامه دهیم. به چه دلیل تا این حد نگاه سختگیرانه وجود دارد و عدم اعتماد نسبت به قیمت گذاری در حوزه تجهیزات پزشكی توسط بنگاه های اقتصادی بیداد می كند و این درحالی است كه تعهدات و مطالبات مربوط به شركت های تجهیزات پزشكی هم به نحو مطلوب پرداخت نمی گردد.
1397/01/18
14:53:24
5.0 / 5
4440
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
مبل زیبا
mobleziba.ir - حقوق مادی و معنوی سایت مبل زیبا محفوظ است

مبل زیبا

مبلمان و دکوراسیون داخلی